Välkommen till ViaCon

Din partner för mark, väg och vatten!

Produkter

ViaCons produkter

Vägtrummor Pecor Quattro

Pecor Quattro är ett helt nytt rörsystem för mark och anläggning – det första röret på marknaden med integrerad muff.

Vägtrummor HelCor®

HelCor cirkulära spiralkorrugerad vägtrummor har sedan många år används vid vägbyggnation

SuperCor®

Nu går det att bygga trafiktunnlar, väg- och järnvägsbroar och andra flexibla konstruktioner i korrugerat  stål.

Gabioner

Skapa en annorlunda och estetiskt spännande mur med gabionkorgar eller gabionnät.

ViaWall

ViaWall gör det möjligt att bygga höga vertikala stödmurar, enkelt och rationellt.

Dagvatten och fördröjningsmagasin

Geotextil

MultiPlate MP200

Multipelkonstruktionen som ger maximal flexibilitet. MP200 finns i en mängd olika standardprofiler och specialtillverkas.

Bullerskydd

Bullerskydd används längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar

Faunapassager

Ett sätt är att bygga en faunapassage med hjälp av en rörbro eller vägtrumma.

Geomembran

Geomembranets absolut vanligaste funktion är att skydda grundvatten från föroreningar.

Geonät

Ett geonät är en nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden .

Grundvattenskydd

Ett komplett system för säker miljö.

Marktäckning

Marktäckning är ett gammalt beprövat sätt att slippa ogräs.

Vägtrummor TrenchCoat

TrenchCoat är en spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i varmförzinkat stål som försetts med en extra laminering.

Ventilation i mark

Att placera ventilationskanalerna i marken kan vara en bra lösning i situationer där bygghöjden är begränsad.

Kundprojekt

Järnvägstunnel i Turkiet

Järnvägstunnel i Turkiet

Read more

Gabioner i Ghana

ViaCons gabioner i Ghana

Read more

Vi är ViaCon

ViaCon startades 1986 i Sverige och Norge. Idag finns vi i 15 länder med 30 dotterbolag som skapar ViaCon Group. Välkommen att kontakta oss med dina frågor, stora som små!

KONTAKTBROSCHYR

Amer Wadi

PhD/Broingenjör

amer.wadi@viacon.se
0764-10 01 23

Richard Sporer

Teknisk försäljning

richard.sporer@viacon.se
0708-21 07 10 

Tobias Frisk

Försäljning

tobias.frisk@viacon.se
0701-90 23 64

Emil Lövberg

Teknisk försäljning

emil.lovberg@viacon.se
0707-77 27 22

Johan Sixtensson

Försäljning/logistik

johan.sixtensson@viacon.se
0705-16 16 56 

Christian Berg

Specialbrunnar plast

christian.berg@viacon.se  0701-91 16 60

Peter Liljander

Strategi/affärsutveckling

peter.liljander@viacon.se
0704-02 05 18

Jonas Ehrenberg

Teknisk försäljning

jonas.ehrenberg@viacon.se
0706-01 75 62

Ellen Lidholm

Försäljning

ellen.lidholm@viacon.se
 0706-00 76 23

Jonas Hallenberg

Försäljning

jonas.hallenberg@viacon.se
0768-30 88 62

Emma Ryman

Försäljning

emma.ryman@viacon.se
0706-00 57 36

Jim Wedegren

Försäljning

jim.wedegren@viacon.se
0702-87 36 89

Tony Larsson

Försäljning, platschef

tony.larsson@viacon.se
0701-91 88 68

Niklas Nygren

Försäljning, kvalitétsansvarig

niklas.nygren@viacon.se
0707-51 03 10

Peter Tiger

Försäljning 

peter.tiger@viacon.se
0703-69 01 52