Gabioner

Skapa en annorlunda och estetiskt spännande mur med gabionkorgar eller gabionnät.
Numera finns det såväl runda som rektangulära gabioner och att kombinera dessa kan ge ett tilltalande resultat. Glöm inte att det blir snyggt att använda olika stensorter i olika färger, allt för att göra muren så intressant som möjlig.

Gabionmuren kan ha många olika funktioner, bullerdämpande, insiktsskyddande, lastupptagande etc.
Dessutom är det möjligt att ”beklä” betongmurar och betongväggar med smalare gabionsektioner som förankras i den bakre muren/väggen vilket ger en mycket trevlig fasad.
Denna är dessutom inte intressant för klottrare!


Gabioner kan användas såväl som fristående mur eller stödmur. Om gabionmuren ska fungera som stödmur kan den antingen konstrueras som en självbärande mur d.v.s. man bygger upp den med djupare korgar i bottenskiktet som sedan blir smalare ju längre upp i konstruktionen man kommer.
Det andra alternativet är att gabionkorgarna är lika djupa oavsett skikt, men att man fäster ett geonät på baksidan av dessa som rullas horisontellt in i slänten. Denna konstruktion blir billigare då det åtgår mindre material. Förutsättningen för att det ska bli billigare är att man ej behöver schakta in extra i slänten.

Fristående gabionmurar kan antingen byggas med tradionella gabionkorgar eller lösa nät.
De lösa näten som består av en betydligt tjockare tråd, 6mm, är mycket snabba att montera.
Dock är det inte möjligt att justera hur stenen läggs vid nätet utan det krävs en bra fraktionsfördelning av den sten som gabionerna fylls med.

Gabionmuren har många fördelar, det är ett ekonomiskt intressant alternativ till andra murkonstruktioner, snabb att montera (gabionäten), estetiskt tilltalande och den kan dessutom användas i många olika miljöer med olika funktioner.
Produktbild
Klicka för att se produktbild, Gabioner vid damm.
Gabioner vid damm
Klicka för att se produktbild, Gabioner vid damm.
Gabioner vid damm
Klicka för att se produktbild, Gabioner vid damm.
Gabioner vid damm
Klicka för att se produktbild, Runda gabioiner.
Runda gabioiner
Klicka för att se produktbild, Gabionmur.
Gabionmur
Klicka för att se produktbild, Stödmur.
Stödmur
Klicka för att se produktbild, Gabionmur.
Gabionmur
Klicka för att se produktbild, Gabioner.
Gabioner
Klicka för att se produktbild, Brygga.
Brygga

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Skriv ut sidan