Faunapassager

Människans system av vägar och broar påverkar ekosystemet och djurlivet. Viltstråk och vattenvägar skärs av när en väg dras genom en skog eller ett fält eller korsar ett vattendrag, Hur kombinerar man funktion och miljöansvar utan att kostnaderna springer iväg?


Ett sätt är att bygga en faunapassage med hjälp av en rörbro eller vägtrumma. Konstruktionen är enkel, billig och miljövänlig. Rätt installerad bevaras de naturliga vägarna för djuren och på så sätt gynnas den biologiska mångfalden.


Passagen kan utformas på en mängd olika sätt - valet av konstruktion styrs av faktorer som vilka påfrestningar rörbron/trumman kommer att utsättas för och vilka djur som förväntas använda passagen. Till höger visaas några exempel på hur en faunapassage kan utformas.

En större rörbro kan t.ex innehålla en strandremsa för större djur. En sådan konstruktion kan också vara ett trafiksäkert sätt att ge människor tillgång till naturen på båda sidor om en större väg.

För smådjur som grodor och möss kan en mindre trumma fungera som passage under en vägbana.

Genom att installera en valvbro eller halvtrumma bevaras ett vattendrags naturliga botten och fisken kan vandra fritt - även uppströms.

Den typ av faunapassager som beskrivs här har visat sig vara praktiska och effektiva lösningar för säväl djur som vägbyggare!

Mer information hittar du i vår broschyr Vägtrummor och rörbroar som bevarar den biologiska mångfalden som du kan ladda ner här.


Produktbild
Gångtunnel i strövområde
Klicka för att se produktbild, Gångtunnel.
Gångtunnel
Klicka för att se produktbild, Strandremsa.
Strandremsa
Klicka för att se produktbild, Principskiss 1.
Principskiss 1
Klicka för att se produktbild, Fiskens väg.
Fiskens väg
Klicka för att se produktbild, Principskiss 2.
Principskiss 2
Klicka för att se produktbild, Torr passage.
Torr passage
Klicka för att se produktbild, Gångbro.
Gångbro
Klicka för att se produktbild, Viltpassage.
Viltpassage

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Skriv ut sidan