Author: Dominika Podbilska

Din partner för mark, väg och vatten

FLA Geoprodukter AB fusioneras med ViaCon AB

Under slutet av 2019 beslutade ägaren FSN Capital att skilja på Saferoads och ViaCons verksamheter. Som en följd av denna process är det nu beslutat att FLA Geoprodukter AB från 2021-01-01 fusioneras med ViaCon AB.  ViaCon är en ledande aktör på den europeiska marknaden som säljer och producerar flexibla korrugerade stålrör, plaströr samt korrugerade stålstrukturer.…
Read more

Järnvägstunnel i Turkiet

Järnvägstunnel i Turkiet

Gabioner i Ghana

ViaCons gabioner i Ghana