Bullerskydd

Din partner för mark, väg och vatten

Bullerskyddskärmar för trafikerade och bullerutsatta områden.

Bullerskydd används ofta längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar.

Fakta om Bullerskydd
I varje uppdrag kan vår bullerskärm anpassas till projektets unika topografiska och tekniska förhållanden såsom variationer i trafik och påverkanslaster. Vi erbjuder bullerskärmar med stålpelare, träregelstomme och träpanel i vertikal- eller horisontalled placerad på en eller båda sidorna. Elementens längd kan variera mellan 600 till 4300 mm plus stålpelarnas bredd, och höjden mellan 400 mm till 5000 mm. Konstruktionen tillåter att bullerskärmen följer markens topografi och linjens dragning. Våra bullerskyddskärmar är helt projektanpassade.