Dagvatten- och fördröjningsmagasin

Din partner för mark, väg och vatten

Dagvatten och fördröjningsmagasin

Ett kraftigt skyfall kan vara förödande om inte dagvattenhanteringen är genomtänkt och rätt dimensionerad. ViaCon har ett brett utbud av både standard- och specialanpassade lösningar för hantering av dagvatten. Den traditionella stenkistan ersätts med moderna lösningar som kräver mindre utrymme och har högre kapacitet.

Tack vare egen produktion kan vi snabbt och enkelt specialanpassa ingående komponenter så att maximal funktion och kostnadseffektivitet uppnås. Den traditionella stenkistan ersätts idag med modernare konstruktionslösningar som kräver mindre plats men har högre kapacitet. Vi tillverkar dagvatten och fördröjningsmagasin i fyra olika material, för maximal funktion i rådande omständigheter och krav.

ViaCons system passar utmärk att installera i alla miljöer. Vi har större lösningar för ex.vis parkeringsplatser, lagerytor, köpcentrum, logistikcentrum men är även mindre lösningar anpassade för små ytor som ex.vis stadstorg, parker, gator och vägar.

Några av fördelarna med ViaCons flexibla system är:
• Brett dimensionsregister 200 mm – 3500 mm
• Lång livslängd – över 100 år
• Låg vikt
• Kan dimensioneras för full trafiklast
• Korta installationstider
• Kundanpassade lösningar tack vare egen produktion

Till våra tankar kan vi även leverera kompletta system som exempelvis.
• Pumpstationer
• Olika typer av brunnar för ex.vis inspektion eller provtagning.
• Reningsverk

Andra användningsområden för våra tankar kan vara:
• Spillvattentank
• Brandvattentank
• Processvattentankar (pH inom intervallet 3-12)
• Sedimenteringstank