FLA Geoprodukter AB fusioneras med ViaCon AB

Din partner för mark, väg och vatten

FLA Geoprodukter AB fusioneras med ViaCon AB

Under slutet av 2019 beslutade ägaren FSN Capital att skilja på Saferoads och ViaCons verksamheter. Som en följd av denna process är det nu beslutat att FLA Geoprodukter AB från 2021-01-01 fusioneras med ViaCon AB. 

ViaCon är en ledande aktör på den europeiska marknaden som säljer och producerar flexibla korrugerade stålrör, plaströr samt korrugerade stålstrukturer. Broar och kulvertar samt geotekniska- och dagvattenlösningar är de huvudsakliga produktområdena för koncernen. 

ViaCon har under verksamhetsåret 2020 bedrivit ett omfattande arbete med inriktning på en ny central strategi samt strukturell uppbyggnad med målsättning att utveckla verksamheten och förstärka kunderbjudandet.  

Med den nya strukturen på plats kommer samtliga delar av FLA Geoprodukter verksamhet samt anställda från och med 2021-01-01 ingå i ViaCon Groups svenska försäljningsbolag ViaCon AB. Samtliga kunder och leverantörer välkomnas nu till ViaCon AB. Med de samlade kompetenserna kommer Viacon efter denna fusion att bli en ännu starkare partner på den svenska marknaden. 

“Med den nya organisationen ser vi stor potential att uppnå de målsättningar gällande tillväxt och lönsamhet som ingår i koncernens centrala strategi. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla affären och bli en ännu starkare partner för våra kunder och leverantörer i Sverige”, säger Stefan Nordström, VD och koncernchef, ViaCon Holding AB”

För mer information, kontakta:
Stefan Nordström, CEO, ViaCon Holding AB tel. +46 70 632 12 06

Om ViaCon
Koncernen grundades 1986 i Sverige och Norge och har cirka 750 anställda i arton länder i Europa. ViaCon är en ledande aktör med fokus på teknisk försäljning och produktion av flexibla korrugerade stålrör, plaströr samt korrugerade stålstrukturer som används för att bygga kulvertar, broar, viltövergångar, tunnlar, geotekniska- och dagvattenlösningar. ViaCon erbjuder innovativa, konkurrenskraftiga och hållbara lösningar. ViaCon ägs av FSN Capital.