Geomembran

Din partner för mark, väg och vatten

Användningsområden
– Grundvattenskydd vid byggnation av vägar, järnvägar och flygplatser
– Bottentätning och topptätning av avfallsupplag
– Tätning av dammar, kanaler, tunnlar, och betongkonstruktioner under vatten

Material
Viacon arbetar med två typer av geomembran

syntetiska membran av polyeten, PE-HD, PE-LD, PE-LLD eller polypropen FPP och EPDM gummiduk
lergeomembran (GCL) av geotextil och bentonit

Geomembranets absolut vanligaste funktion är att skydda grundvatten från föroreningar av vägsalt, avgaser, oljespill, spill från farligt gods, förorenat vatten, gummipartiklar och liknande. En tillämpning som blir allt viktigare – för att möta dagens miljökrav – är bottentätning och topptätning av avfallsupplag.

Produkter
Syntetiska membran – Tätheten är avgörande för membranets funktion. Genom att membranets täthet definieras vid tillverkningen kan säkerheten optimeras i varje enskilt projekt. Syntetiska geomembran finns dessutom med olika egenskaper för skilda applikationsområden – t.ex. med slät yta eller friktionsyta, varierande töjnings- och friktionsvärden och olika kemisk beständighet.

Vid behov kan membranen svetsas eller limmas samman. Arbetet utförs med specialmaskiner och fogen är alltid dubbel. Fogens täthet testas sedan genom att mellanliggande kanal provtrycks. Vid rörgenomföring används extrudersvetsning.

För att förhindra att geomembranet förstörs av t.ex. vassa stenar bör ett skyddsskikt av sand eller en nålfiltad skyddsgeotextil finnas på var sida om membranet.

Lergeomembran – Bentonit är ett naturligt lermineral som sväller då det kommer i kontakt med markens fukt eller när det bevattnas. Om svällningen sker under tryck blir tätheten mycket hög.

Bentonitmattor finns i flera utföranden för olika användningsområden. Ytstrukturen och draghållfastheten bidrar till att bentonitmattor är lämpliga att använda i slänter. De kan också lätt anpassas till brofundament och eventuella genomföringar.

Bentonitmattor är enkla att installera. Om tätskiktet kräver att flera bentonitmattor läggs sker skarvning helt enkelt genom överlappning. En annan fördel med bentonitmattor är att de är självläkande.