Marktäckning

Din partner för mark, väg och vatten

Marktäckning

Marktäckning är ett gammalt beprövat sätt att slippa ogräs. Inte alltför länge sedan användes halm, gräsklipp etc. för att kväva ogräset. Sedan började man använda bl.a. tunna plastfilmer, tidningspapper etc. för att undslippa ogräset.

Det finns olika möjligheter att kväva ogräs, bl.a med sand, grus, flis, bark etc. Nackdelen med denna typ är att ogräs  etablerar sig i täckmaterialet. Ogräset breder sedan ut sig och bildar stora täckande bestånd om man inte avlägsnar det i ett tidigt stadium. Bädden med täckmaterial är egentligen perfekt för ogräset som inte har någon konkurrans alls utan trivs förträffligt i denna “odlingsbädd”.

Det bästa alternativet – om man avser att täcka stora ytor – är att använda en fiberduk/ogräsduk som man låter ligga helt fritt från något täckmaterial. Dess hållbarhet brukar vara ett par år och då ska buskaget ha slutit sig. Det krävs att man planterar buskarna tätt så att de verkligen växer ihop och bildar täta bestånd efter ca 3 säsonger. Dessutom bör man plantera barrotade växter för att minimera hålen i fiberduken för varje planta, allt för att slippa alltför mycket ogräs runt buskarna.

Dagens ogräsmattor släpper igenom vatten bra och de är dessutom så pass porösa att luftutbytet mellan jord och luft fungerar tillfredställande.

Det finns två typer av fiberdukar, vävda och icke vävda. Dessa kan vara UV- eller icke UV stabiliserade.

De icke vävda dukarna är ofta värmebehandlade på en eller två sidor (termiska fiberdukar).

De som inte är UV stabiliserade måste täckas med någon typ av täckmaterial.

De tunnare dukarna, ca 50 – 90g/m2, måste oftast täckas då de inte är UV – stabiliserade.

Det material som använts bör vara grovt (20 – 50mm) och brytas ner så långsamt som möjligt eller inte alls. Bra täckmaterial är pinjebark, svensk sorterad bark eller dekorationssten med en fraktionsstorlek t.ex. av 16 – 32mm.

Täckmaterialets tjocklek bör vara så tunnt som möjligt. Detta för att inte ogräsfrö ska få någon möjlighet att etablera sig. Vi rekommenderar en tjocklek mellan 30-50mm. Är täckmaterialet grovt bör man lägga på några cm ytterligare så att duken täcks

Om man använder vävda dukar finns det risk för att de “trådar” efter det att man skär hål för buskar eller dyl. De måste även förankras ordentligt i kanterna så att de inte slits loss och “fransar” sig.

Det finns även speciella marktäckningsdukar tillverkade av kokosfiber och en tvåskiktad plastfilm som sytts ihop. Tack vare denna konstruktion bevaras fuktigheten i jorden bättre,  vilket i sin tur främjar tillväxten.