MP 200

Din partner för mark, väg och vatten

MP200 – multipelkonstruktionen som ger maximal flexibilitet. MP200 finns i en mängd olika standardprofiler och specialtillverkas vid behov med t.ex. krökar eller påstick.

Användningsområde
Vägbro, järnvägsbro, viadukt, viltpassage, trafiktunnel, kulvert, skydds- och transporttunnel, underjordisk lagerbyggnad, vattenmagasin, ammunitionsförråd etc.

Material
– Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 10 149(SS 141312)
– Förzinkning enl. SS-EN 1461
– Skruvar/muttrar ISO 898-1 och 2, hållfashetsklass 8.8, varmförzinkning enl. SS 3192 Fe/Zn 45
– Korrosionsskyddet kan förstärkas med kraftigare zink- eller epoxibeläggning

Uppfyller följande norm
– ATB BRO 2004
– Banverkets BV BRO UTGÅVA 8
– Rapport 58 Brobyggnad KTH
”Dimensionering av rörbroar”

Med MP200 kan du nästan alltid lösa behovet av en passage på ett optimalt sätt. Multipeltrumman har funnits i vårt sortiment i över 50 år och vi har mycket goda erfarenheter av att använda konstruktionen i väg- och anläggningsarbeten.

Profiler
MP200 finns i ett antal profiler för olika tillämpningsområden. Detaljerad information och måttsatta ritningar hittar du här »

Cirkulära och elliptiska rörbroar – idealiska att använda vid sämre grundförhållanden och hög belastning. En mycket ekonomisk konstruktion med stor kapacitet för vattengenomströmning.

Lågbyggda rörbroar – den avgjort vanligaste profiltypen. En lågbyggd rörbro används när bygghöjden är begränsad. Profilen har stor kapacitet för vattengenomströmning även vid lågt vattendjup.

Gång- och trafiktunnlar – profiler utformade för de speciella behov som ställs på gång- och trafiktunnlar. Rörbroarna kan t.ex. utrustas med belysning och lämplig kantskoning.

Horisontella ellipser – den rörbro som ger minst påkänning för undergrunden. Profilen minskar risken för sättningar eftersom återfyllnaden kan komprimeras extra väl.

Valvbågar – är lämpliga om passagen byggs på berggrund eller när man vill bevara ett vattendrags naturliga botten. Valvbågen monteras på ett betongfundament.

Montering
En multipeltrumma består av ett antal sammansatta plåtar som formats enligt en definierad rörprofil. Plåtarna fogas samman med lättmonterade skruvförband sektion för sektion.

MP200 levereras på följande sätt:

Alt 1) ViaCon leverarar rörbron färdigmonterad på trailer.

Alt 2) ViaCon monterar rörbron på arbetsplatsen i eller i anslutning till slutligt broläge.