Om ViaCon

Din partner för mark, väg och vatten

 

INNOVATIVA LÖSNINGAR I ÖVER TRE DECENNIER!

 

Sedan ViaCon AB grundades 1986 har företaget haft en fantastisk utveckling! Tack vare ett nära kundsamarbete inom våra kärnområden arbetar vi fram tekniska och innovativa lösningar till infrastrukturbranschen. Vi brinner för att utveckla och hitta de bästa lösningarna för våra kunder, lösningar som ur ett helhetsperspektiv håller hög kvalité samt sparar både tid och pengar.

 

Att tänka utifrån ett miljö- & samhällskostnadsperspektiv är två andra viktiga delar för oss på ViaCon, dessa är idag naturliga delar inom våra lösningsorienterade processer. Majoriteten av produkterna inom våra kärnområden skapar stor besparing av tid vilket gör att befintliga vägar inte behöver stängas av i långa perioder under arbetet samt att antalet arbetstimmar sjunker, dessa produkter ersätter också mindre klimatsmarta råvaror samt sänker antalet transporter till arbetsplatserna drastiskt.

 

ViaCon AB är en del av koncernen Viacon Group som har verksamhet i 18 länder och med 7 tillverkningsenheter som är spridda över Europa, tillverkningsenheten i Sverige ligger i Lycksele och fokuserar på produktion av produkter i plåt så som vägrör och vattenmagasin. ViaCon Gruppen satsar stora resurser på teknik och innovation och har en central R&D organisation som jobbar med att utveckla redan befintligt sortiment samt nya produkter och lösningar, koncernen samarbetar också med olika universitet i flera forskningsprojekt, däribland svenska KTH.

Vi på ViaCon erbjuder effektiva lösningar – välkommen att kontakta oss med er förfrågan.

 

HÄR hittar ni våra produkter!

ViaCon Group logo

Läs mer om ViaCon Group här.