Vägtrummor HelCor

Din partner för mark, väg och vatten

 

Användningsområde
– vägbyggen, skyddskulvert, gång- och transporttunnel, koport, skyttevärn
– dagvattenledning, nedstigningsbrunn, vattenmagasin
– ventilationsanläggning, kabeltrumma etc.

 

 

Material
– Varmförzinkad stålplåt
– Förzinkning: SS-EN 10 142 DX51D Z 600
aluzink: SS-EN 10 215 DX51D+AZ 185
– Skruvar/muttrar
– Korrosionsskyddet kan förstärkas med epoxibeläggning eller TrenchCoat

 

 

Uppfyller följande normer
– AMA

 

 

HelCor väggtrumma är en flexibel konstruktion ur många aspekter.

 

 

Korrugeringen anpassas alltid till rörens dimension så att stålets hållfasthet utnyttjas maximalt. Det innebär att HelCor vägtrummor klarar trafikbelastning vid låg överfyllnad eller belastnig av mycket hög överfyllnad. Detaljerad teknisk information om korrugering, plåttjocklek och dimensioner hittar du under länken ritningar.

 

 

Korrosionsskyddet anpassas efter den miljö vägtrumman installeras i. I standardutförandet har HelCor ett korrosionskydd av metall – zink eller aluzink.
Skyddet kan förstärkas med epoxibeläggning i tjockleken 240 eller 400 µ. Behandlingen ger trumman god berständighet i vatten medlågt pH-värde.

 

 

TrenchCoat – en dubbelsidig laminering med polyeten – ökar trummans livslängd med mer än 75 år. (Läs mer om TrenchCoat)

 

 

Profiler
Vägtrummor HelCor finns både som cirkulär profil och som valvbåge.

 

 

Montering
Vägtrummor HelCor kan levereras i hela längder. Eftersom längden bara begränsas av transportmöjligheten kan konstruktionen anpassas för att få så få skarvar som möjligt.
Rörsektioner sätts ihop med stabila kopplingsband som är enkla att montera. Sammankopplade rörsektioner kan sedan lyftas och hanteras som en enhet. Kopplingsbanden förhindrar också att rören glider isär vid tjällyftning, sättningar eller liknande. Om skarven måste vara tät levereras kopplingen med gummitätning.

 

 

Vilken typ av kopplingsband som används beror på trummans dimension.

 

 

Killåsning – Ø 200–600 mm, bandets bredd 350 mm

 

 

Skruvförband – Ø 800–1 400 mm, bandets bredd 600 mm

 

 

Korrugerat kopplingsband 1 o 2 – banden levereravs i två eller tre delar.
Ø 300–3 200 mm, bandetsbredd 300–1 000 eller 330 – 600 mm

 

 

Kringfyllnaden – ett graderat, friktionsmaterial med stenar max Ø 100 mm – läggs symmetriskt i jämna skikt på båda sidor om trumman. Fyllnadsmaterialet packas noggrannt för att ge jämnt stöd längs hela trumman. Varken trumbädden eller fyllnadsmaterialet får innehålla frusna delar. Läggningsanvisningar framgår i ATB VÄG samt AMA.