Vägtrummor TrenchCoat

Din partner för mark, väg och vatten

Vägtrummor TrenchCoat

Användningsområde
I korrosiv miljö (vatten med pH-värde < 5 och en resistivitet på < 1 500 ohmcm), i vattendrag med hastigheter på upp till 4,5 m/s

Material
– Varmförzinkat stål (EN 10 142 Fe PO2 G Z600)
– Dubbelsidig polyetenlaminering (HDPE) enl. amerikansk standard ASTMA A 742 och AASHTO M-246 (250 µm)

Uppfyller följande norm
– ATB VÄG 2005 (alla typer av vägar)

TrenchCoat är en spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i varmförzinkat stål som försetts med en extra laminering av polyeten både in- och utvändig. Behandlingen har funnits i mer än 25 år i USA och Kanada och har visat sig stå emot nötning och korrosion mycket bra.

Tester visar att TrenchCoat-lamineringen ökar vägtrummans livslängd med ca 75 år jämfört med vanliga varmförzinkade trummor.

Profiler
TrenchCoat finns både som cirkulär profil och som valvbåge.

Montering
TrenchCoat kan levereras i hela längder. Eftersom längden bara begränsas av transportmöjligheten kan konstruktionen anpassas för att få så få skarvar som möjligt.
Rörsektioner sätts ihop med stabila kopplingsband som är enkla att montera. Sammankopplade rörsektioner kan sedan lyftas och hanteras som en enhet. Kopplingsbanden förhindrar också att rören glider isär vid tjällyftning, sättningar eller liknande. Om skarven måste vara tät levereras kopplingen med gummitätning.

Vilken typ av kopplingsband som används beror på trummans dimension.

Killåsning – Ø 200–600 mm, bandets bredd 350 mm

Skruvförband – Ø 800–1 400 mm, bandetsbredd 600 mm

Korrugerat kopplingsband 1 o 2 – banden levereravs i två eller tre delar.
Ø 300–3 200 mm, bandetsbredd 300–1 000 eller 330 – 600 mm

Kringfyllnaden – ett graderat, friktionsmaterial med stenar max Ø 100 mm – läggs symmetriskt i jämna skikt på båda sidor om trumman. Fyllnadsmaterialet packas noggrannt för att ge jämnt stöd längs hela trumman. Varken trumbädden eller fyllnadsmaterialet får innehålla frusna delar. Läggningsanvisningar framgår i ATB VÄG samt AMA.