Ventilation i mark

Din partner för mark, väg och vatten

Ventilation i mark

I de allra flesta byggnader finns ventilationssystemets huvudkanaler på vinden eller i källaren. Eftersom kanalsystemen ofta är skrymmande vinner man en hel del utrymme om man istället placerar dem i marken under byggnaden.

Att placera ventilationskanalerna i marken kan vara en bra lösning i situationer där bygghöjden är begränsad. I andra fall kan alternativet ge plats för ytterligare ett våningsplan inom tilllåten bygghöjd.

Andra krav
Det ställs högre hållfashetskrav på ventilationskanaler som placeras under en byggnad. De trumtyper som kan komma i fråga måste vara dimensionerade för att klara belastning både från fyllnadsmassor, byggnaden och i vissa fall även trafik.

ViaCon tillverkar två trummor som är lämpliga för ventilation i mark:
HelCor, en korrugerad, spiralfalsad trumma i stålplåt och
– Pecor Optima, en korrugerad trumma i PEH-plast.
Båda trummorna är dimensionerade för att klara hög belastning och används även vid vid bygge av väg och järnväg.

Anpassad tillverkning underlättar
Ventilationskanaler av HelCor eller Pecor Optima tillverkas efter ritningar för varje enskilt projekt.

Detaljer som t.ex. krökar, påstick och övergångar tillverkas vid behov och svetsas ihop med trummorna dirket till lämpliga enheter. På så vis blir installationen smidigare eftersom färre sektioner behöver hanteras och monteras ihop.

Installationen utförs enkelt genom att följa de anvisningar som följer med vid leveransen. Om behovet finns kan personal från ViaCon leda arbetet eller ansvara för hela installationen.