ViaCon omfamnar framtiden.

Din partner för mark, väg och vatten

ViaCon omfamnar framtiden.

ViaCon new logo

Sedan starten 1986 har ViaCon skapat mer än tre decennier av historia som vi är mycket stolta över.

ViaCon Sverige grundades 1986 och har spelat en viktig roll i många av ViaCons största framgångar. Det finns ett namn bakom varje framgång. ViaCon. Men det finns många namn bakom ViaCon. Vårt folk. Människor som skapar anslutningar och förbindelser. 

Det är nu dags att fokusera på ViaCon som en sammanhållen internationell grupp som är redo att stödja våra kunder och samhället för att möta utmaningarna i den moderna världen. En grupp som binder samman erfarenheten och kunskapen hos alla människor som arbetar för och med ViaCon i 19 olika länder.

För oss handlar det om mer än de toppmoderna produkterna och lösningarna som ViaCon erbjuder, det handlar om att bygga en mer ansluten värld. I dag. I morgon. Och för en lång tid framöver.

Vi vet det. Och nu är det dags för världen att få veta det också.

Som en viktig del av vår nya inriktning i framtiden uppgraderar vi vår externa kommunikation för att nå ut med våra viktiga budskap till alla intressenter. Vi är övertygade om att dessa steg kommer att ytterligare stärka ViaCons prestanda såväl som vår image. Det kommer också att bidra till att förena oss internt kring vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.

Vi presenterar stolt ViaCons nya visuella identitet. En identitet som berättar historien om hur anslutningar skapas.

HandOut