ViaWall

Din partner för mark, väg och vatten

ViaWall gör det möjligt att bygga höga vertikala stödmurar, enkelt och rationellt. ViaWall byggs ofta i tuff gruvmiljö.

ViaCon kan nu också erbjuda systemet för vägar och järnvägar.
Med ViaWall kunde faunapassagen under väg 27 strax söder om Borås kortas med 30 meter vilket markant ökar sannolikheten för att djuren ska välja den avsedda vägen.

ViaWall-systemet är:

  • Kostnadseffektivt
  • Snabbt och enkelt att bygga
  • Rationellt
  • Miljövänligt*
    *) Låga emissioner av CO2 och betydligt mindre energiförbrukning än
    motsvarande konstruktioner i betong.