Om ViaCon

Din partner för mark, väg och vatten

Välkommen till ett explosivt företag i väg- och anläggningsbranschen!
Jo – du läste rätt…

ViaCon har nämligen vuxit explosionsartat sedan starten 1986. Då fanns vi i Sverige och Norge. Idag hittar du våra dotterbolag i 18 länder runt om i Europa och vi fortsätter att satsa på nya marknader!

Produkter och tjänster

Det är inte bara företagets storlek som vuxit – det har också vår kompetens och vårt sortiment gjort.
ViaCon tillverkar och säljer produkter som används vid väg- eller järnvägsbygge och andra typer av markrelaterade projekt.
Huvudprodukterna är rörbroar i korrugerat stål, vägtrummor av korrugerad plåt eller plast, rör för dagvatten och dränering samt geosynteter och gröna produkter som sedum för tak och mark, gabionmurar och mycket, mycket mera.
Vår målsättning är att fortsätta att utveckla våra produkter. För att kunna göra det på bästa sätt, lyssnar vi på våra kunders erfarenheter och önskemål och har samtidigt ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter. Vi är glada att våra ambitioner har resulterat i att ViaCon idag är normgivande för flera av de produktgrupper vi arbetar med! Ett exempel på ett sådant samarbete är den dimensioneringsmetod för rörbroar som vi tagit fram tillsammans med KTH i Stockholm. Ett annat är att ViaCon som enda företag i Europa tillverkar och säljer SuperCor – en korrugerad stålkonstruktion för rörbroar som ursprungligen utvecklades i Kanada.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering – dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar – eller utföra hela anläggningsprojektet.

Ett jordnära företag

Minst lika viktigt som kvalitet och kunskap, tycker vi att kommunikation är. Här på ViaCon är avståndet mellan kund och företagsledning kort. Vi har daglig kontakt med marknaden och vet hur situationen kan vara på arbetsplatsen. Därför jobbar vi hårt för att ge bästa tänkbara service oavsett om det gäller produktleverans, teknisk rådgivning eller ett entreprenadåtagande.
Vår förhoppning är att ViaCon ska vara lika jordnära som den bransch vi arbetar med. Ett led i den processen är att följa standarderna i ISO 9001. Först när både kunder och medarbetare är nöjda, är vi nöjda!

Här på vår hemsida hittar du allt för ditt anläggningsprojekt – oavsett om det gäller en motorvägsbro eller dränering runt sommarstugan!

Vi är gärna din samarbetspartner när ditt projekt gäller mark, väg eller vatten!

5x5

ViaCon finns i hela Europa

Vill du veta mer? Gå till www.viacongroup.com där du kan läsa mer om ViaCon International.